משרד החינוך
לוגו_צבעוני__2_-removebg-preview (1)

זיכרון שואה

הדרכות פעילויות

זכרון השואה. שליחות.

תחום זיכרון השואה והמסעות לפולין במינהל חברה ונוער במחוז החרדי פועל מתוך שליחות עצומה להמשיך ולשמר את זכרם של הקדושים, שנהרגו על קידוש ה’ במלחמת העולם השניה, באין מי שימשיך את השושלת וישאיר חותם עבורם. 

משנה לשנה, עם חסרונם ההולך וגדל של ניצולים שיעידו מכלי ראשון, נראה כי זוהי חובתה של מערכת החינוך החרדית כולה, לקחת חלק בעשיה לעילוי נשמתם לשימור זכרם של קדושי השואה הי”ד. 

כפי שכתב הרב וואזנר זצ”ל באגרתו: “כדאי מאד לעשות פעולות שהמלמדים בבתי חינוך השונים יתייחדו הדיבור על נושא השואה, כדי שידע דור העתיד כמה דור העבר קידש את ה’ והמית עצמו על קדושת שמו יתברך”.

העיסוק בזיכרון השואה נובע מתוך אמונה בתהליכים חינוכיים ערכיים משמעותיים וההבנה שהעיסוק בנושא זה עשוי להצמיח, להשפיע על זהותם והשקפתם של התלמידים, על יכולת ההתמודדות וסדרי העדיפויות שלהם, ועל קבלת פרופורציות ואמות מידה ראויות בעידן של חיים של שפע ונוחות.

במסגרת זו מתקיימות פעילויות ומיזמים בבתי הספר לשימור הזיכרון וללימוד מגבורתם המופלאה ומסירות נפשם של היהודים בתקופת השואה.

טעימות מזיכרון שואה

מה אנחנו עושים במסגרת זיכרון שואה?

ימי עיון ביד ושם

 תלמידים ותלמידות של המחוז מגיעים לביקור מסובסד ביד ושם, בלווי צוות ההדרכה של המדור החרדי, שערך והתאים תכנים על טהרת הקודש, ואף דאג לפתיחת המוזיאון בשעות ייחודיות לבנות הסמינרים בלבד.

מיזם "שם ונר"

עמותת שם ונר פועלת מזה כמה שנים להנצחת שמות הנספים, ע”י חלוקת נרות נשמה עם מדבקות של שמות נספי השואה להדלקה בבתי”ס ברחבי הארץ.

מסעות לפולין

הפעילות המשמעותית במיוחד הינה המסעות לפולין. בתי”ס חרדיים יצאו לפולין במשלחות מאורגנות באופן ייחודי, בהתאמה לרוח החינוך החרדית, ועם מלגות לזכאים של משרד החינוך. בשנים האחרונות נעצרו לצערנו המשלחות לפולין, אולם תקוותנו כי במהרה נשוב ונוכל לצאת למסעות הללו בבריאות וביתר עוז.

מסע זיכרון שואה בארץ

עקב עצירתם המתמשכת של המסעות לפולין ,יצא משה"ח  בקול קורא לסבסוד חלקי של סמינריון-מסע בנושא השואה ודור ההמשך. המסע כולל ביקורים באתרים של זיכרון שואה והעליה לארץ מהיבטים שונים, בלווי תוכן היסטורי ורוחני, סדנאות חינוכיות, ושיח ערכי שעולה בעקבות הביקור באתרים.

הכשרות והשתלמויות

כל מורה שמלווה מסע לפולין משתתף בהשתלמות חובה ייעודית בת 30 שעות “מחנכים מלווים למסעות לפולין” בה הוא מקבל כלים, מידע ותובנות לקראת המסע. ההשתלמות מתקיימת בשת”פ עם המדור החרדי של יד ושם, וכוללת סיור במוזיאון, הרצאות מגוונות וסדנאות מטעם מינהלת פולין. 

ואם כבר זיכרון שואה...

אין כרגע השתלמויות או הדרכות רלוונטיות, בעז"ה בקרוב יהיו.

מסעות לפולין מחוז חרדי תשפ"ד

מסע חד יומי – זכרון שואה

קול קורא- מסע זכרון שואה תשפ"ג

ימי עיון ייחודיים ב"יד ושם"

ימי עיון במכוני שואה תשפ"ג

מיזם "שם ונר" תשפ"ג

פעילות "שם ונר" בתיכון באופקים

פעילות שם ונר

מערך לשעת חינוך- "זכור ימות עולם"

מערך לשעת חינוך – "הכח לבחור"