משרד החינוך
לוגו_צבעוני__2_-removebg-preview (1)

שעת חירום

שעת חירום

מציאות החיים מפגישה אותנו לא אחת עם מצבי חירום וחוסר ודאות. מצבים אלה מעמידים אותנו כיחידים וכעם בפני התמודדויות אישיות וחברתיות, הדורשות מענים ייחודיים בהיבטים פיזיים, ארגוניים, פדגוגיים, רגשיים וחברתיים.

מינהל חברה ונוער, הממונה על החינוך הבלתי פורמלי במערכת החינוך, מכין עצמו למצבים בהם נדרש מענה של פעילויות למצבי חירום לאומיים בהם לא מתקיימת מערכת לימודים שגרתית. לדוגמא: פעילות חברתית עבור ילדים המקובצים במקלטים בעת מבצע צבאי, מענה רגשי-חברתי לילדי מערכת החינוך בעת הימצאות בבית בעקבות מגפה, והפעלת התנדבויות נוער בשעת חירום. 

מינהל חברה ונוער במחוז החרדי מפיק חומרי הפעלה ולמידה ברוח החינוך החרדי, העוסקים בהתמודדות וצמיחה בעת משבר, ערכות הפעלה ותעסוקה לילדים בגילאי הגן והיסודי ועוד, במטרה לסייע לתלמידים להכיל באופן מיטבי את מצבי חירום.

בעיתות שגרה, מינהל חברה ונוער, בשיתוף פעולה עם אגף הבטחון והבטיחות, מכוון את הנוער לשגרות של התנדבות פעילה, כך שיהיו בשלים ומוכשרים גם להתנדבות בחירום לכשיידרש, על פי מדיניות מערכת החינוך. 

מינהל חברה ונוער פועל לשיח של אחריות אישית ושמירה על החיים בכל המסגרות עליהם הוא אמון.

טעימות משעת חירום

ואם כבר שעת חירום...

אין כרגע השתלמויות או הדרכות רלוונטיות, בעז"ה בקרוב יהיו.

הנחיות לחופשת פסח

התנדבות חקלאית בשעת חירום

התנדבות חקלאית בזמן המלחמה

בחורים בקטיף קוטפים

פעילויות מגוונות במרכזי קליטה למפונים מהדרום ומהצפון

WhatsApp Image 2023-11-10 at 00.32.50

ערכת פעילויות לקראת יציאה להתנדבות חקלאית

מערך לשעת חינוך – "נושא בעול עם חברו"

מערך לשעת חינוך "המלחמה שלי"

חוברת פעילויות חברתיות והפגתיות לשעת חירום

מערך לשעת חינוך "ערבות הדדית"

מערך לשעת חינוך "כח הבחירה"

הנחיות לשימוש במערכים. חשוב לקרוא!

מערך לשיחת ועידה ראשונית "מה קורה?"

מכתב למנהלים, לרכזים ולמחנכים

מערך לשעת חינוך "מחשכה לנהורא"

מערך לשעת חינוך מרחוק "הכוח לנצח"